Word Diagnostics
Ett ordbaserat beslutsstöd för psykisk ohälsa
Denna websida är under uppbyggnad.

Den psykiska ohälsan i världen ökar, vilket medför större krav på sjukvården. Word Diagnostics utvecklar ett beslutsstöd för psykiatriska diagnoser. Word Diagnostics bygger på semantiska mått där svaranden anger ord som beskriver deras psykiska hälsa och som sedan analyseras med artificiell intelligens. Målsättningen är att ge korrekta diagnoser tidigt i vårdförloppet, vilket ger patienten förutsättningar för bättre behandling och snabbare återhämtning. En mer strömlinjeformad och effektiv diagnostiseringsprocess sparar klinikern tid som istället kan användas till att exempelvis planera behandlingsinsatser. Beslutsstödet är tänkt att användas inom primärvård och psykiatri.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar,
Word Diagnostics

Teamet bakom Word Diagnostics

Sverker Sikström
sverker.sikstrom@psy.lu.se
Professor i kognitiv psykolog, Lunds Universitet. Mobil +46-70-3614333 Forskar om hur artificiell intelligens kan används för att förstå betydelsen av ord.

Oscar Kjell
oscar.kjell@psy.lu.se
Doktorand i psykologi, Lunds Universitet. Forskar om hur man mäter psykologiska begrepp med ord istället för siffror med fokus på välbefinnande.

Katarina Lundberg
katarina.lundberg@psy.lu.se
Leg. psykolog och doktorand i psykologi, Lunds Universitet.
Forskar om hur man mäter psykologiska begrepp med ord istället för siffror med fokus på psykisk ohälsa. Främst ångest och depressionsproblematik.